Základní škola Dědina, Žukovského 6/580, Praha 6, 161 00, 235355185, dundera@zsdedina.cz
     
 

Mandala z obilovin

V rámci výuky postavili žáci 4. B mandalu z obilovin. Stavba trvala tři hodiny.

Co je to mandala?

Mandala znamená v sanskrtu (starém indickém jazyce) kruh. Její tvorbu znalo mnoho starých národů např. Řekové, Indové, Tibeťané. Mandala začíná i končí v jednom středu. Z tohoto centra vycházejí všechny tvary - buď paprskovitě, nebo jsou kolem něj uspořádány v kruzích. Tibeťané staví mandalu zpravidla z obarveného písku. Krátce poté, co je mandala dokončena, je na znamení pomíjivosti a věčného koloběhu života i smrti zničena. Písek je smeten na hromadu a rozprášen ve větru nebo vhozen do řeky.

Proč mandala z obilovin?

Zvolením tohoto netradičního materiálu byly propojeny všechny vyučovací předměty: Matematika (plošné geometrické obrazce, druhy trojúhelníků, odhad, poměřování, slovní úlohy), Český jazyk (komunikace, zpráva, formulace myšlenky, obhájení názoru, sloh), Přírodověda (společenstvo polí, obiloviny, plevele, biopotraviny), Vlastivěda (půda a zemědělství, multikulturní výchova), Hudební výchova (píseň "Sil jsem proso na souvrati"), Výtvarná výchova (plocha, kontrast, barva, tvar, kompozice, estetické vyjádření), Tělesná výchova (koordinace, rozvoj jemné motoriky), Pracovní činnosti (práce s drobným materiálem).

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že je stavba mandaly pouhým zpestřením výuky, žáci při ní rozvíjejí schopnosti účinně a otevřeně komunikovat, obhajovat svůj názor, řešit problémy tvůrčím způsobem, tvořivě myslet, experimentovat. Umí přijmout roli ve skupině, upevňují své pracovní návyky. Učí se aktivně spolupracovat, respektovat společné rozhodnutí, důvěřovat jeden druhému, pomáhat si, chovat se zodpovědně a mnohé další.

Eva Bomerová, třídní učitelka

Takto vše začalo

Jak mandala rostla, přibývalo problémů

Mandala z jedenácti druhů obilovin

Mandala přečkala jeden den a jednu noc

Tak jako mandala od středu vznikala, do středu opět zanikala

 

 
Diskusní fórum
Ankety
   
© 2005 ZŠ Dědina, optimalizováno pro Internet Explorer 6.0, Opera 7.54, Mozilla, 1024 x 768